1 Apr 2011 | Diamond
เพชร Heart & Arrow

 

เพชรเกสรหรือเพชรกลม (Round Brilliant)

ถือได้ว่าเป็นรูปทรงของเพชรที่ได้รับการเจียรไนที่ทำให้เพชรสามารถส่องประกายความงามได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเจียรไนเพชรรูปทรงอื่น ๆ ในปัจจุบันมนุษย์เรายังคงศึกษาค้นคว้า เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการเจียรไนเพชรเกสร (Round Brilliant) ให้มีเหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้เพชรที่ส่องประกายโดดเด่น สวยงามมากกว่าเพชรเกสรโดยทั่วๆ ไป

เพชร Heart & Arrow หรือที่เรียกกันแบบย่อๆ ว่า เพชร H&A คืออะไร

ก็คือเพชรเกสร (Round Brilliant) ที่ได้รับการเจียรไนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยทุกเหลี่ยมเพชร (Facet) ทำมุมองศาและสัดส่วนในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน ทั้งในเรื่องสัดส่วน (Proportion), ความสมมาตร (Symmetry) และการขัดเงา (Polish) ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุกใสส่องสว่าง (Brilliance), การสะท้อนกลับของแสงสู่ตา และการกระจายแสงของเพชร (Dispersion) หรือไฟนั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ, ความประณีตและความแม่นยำ จึงจะทำให้เพชร Heart & Arrow เปล่งประกายสะท้อนความงดงามออกมาได้อย่างเต็มที่

สัดส่วนที่สมบูรณ์แบบ

สัดส่วนของเพชรนั้น ส่งผลต่อการกระจ่ายแสงของเพชร โดยเพชรที่เจียรไนตื้น และมีหน้ากว้างไปหรือเจียรไนลึกและแคบไปนั้น จะทำให้แสงออกด้านข้าง และด้านล่างของเพชร ทำให้เพชรเสียความสุกสว่าง และการส่องประกาย ซึ่งเพชร Hearts & Arrow นั้นถูกเจียรไนให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบที่สุด ทำให้เพชรนั้นเล่นแสงและเปล่งประกายได้มากที่สุดเท่าที่เพชรจะสามารถส่องประกายได้


ha1.jpg

 

Scintillation, Dispersion and Brilliance สามสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบผลของการเจียรไนที่แตกต่าง

  • Scintillation or sparkle (ประกายความระยิบระยับ) ประกายของเพชรจะขึ้นอยู่กับ จำนวน, ขนาด และตำแหน่งของเหลี่ยมเพชร (facets) เพชร Heart & Arrow จะมีประกาย (Scintillation) มากกว่าเพชรเกสรทั่วๆ ไป เพราะความสมมาตร (Symmetry) ของเหลี่ยมเพชร (facets) ที่ได้รับการเจียรไนให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน และการขัดเงา (Polish) ซึ่งจะต้องมีความปราณีตและเอาใจใส่ในการขัดแต่งและการเก็บงานในแต่ละจุดของเหลี่ยมเพชร

  • Dispersion of Fire ก็คือการกระจายแสงสีรุ้งของเพชร หากเพชรเปรียบเสมือนแห่งผลิกปริซึม เมื่อแสงสีขาวหรือแสงแดดส่องผ่านตัวเพชร เพชรจะทำหน้าที่กระจายแสงนั้น ออกเป็นสีรุ้งนั่นเองเพชร Heart & Arrow ถือได้ว่าเป็นเพชรที่มีการกระจายแสงได้ดีที่สุดในปัจจุบันเพราะได้รับการเจียรไนเหลี่ยมเพชร (facet) ทุกชิ้นได้สัดส่วน (Proportion) ที่ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบ รวมถึงความสมมาตร (Symmetry) ของเหลี่ยม (facet) เพชรอย่างสมบูรณ์นั่นเอง

  • Brilliance ความสุกใสส่องสว่าง ประกายแสงสีขาวที่สะท้อนความสว่างของเพชร เพชร Heart & Arrow เป็นเพชรที่ถือได้ว่ามีความสุกใสมากกว่าเพชรเกสรธรรมดาทั่วๆ ไป ทั้งนี้ ก็เพราะเพชร Heart & Arrow ได้รับการเจียรไนเหลี่ยมเพชร (facet) สมบูรณ์แบบทั้งด้านความสมมาตร (Symmetry), สัดส่วน (Proportion) รวมทั้งความปราณีตและพิถีพิถันในการขัดเงา (Polish) เหลี่ยม (facet) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย (Finish) ที่สมบูรณ์แบบนั่นเอง

เพชร Heart & Arrow นอกจากจะเป็นเพชรที่มีประกายความงดงามมากที่สุดแล้ว เพชร Heart & Arrow ยังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากเพชรเกสร (Round Brilliant) โดยทั่วๆ ไปอีก 2 จุด สำคัญนั่นก็คือหัวใจ (Heart) และลูกศร (Arrow) เมื่อเราใช้กล้อง Heart & Arrow Loupe ซึ่งเป็นกล้องที่ทำขึ้นมา เพื่อใช้มองลักษณะพิเศษสองประการนี้โดยเฉพาะ

เมื่อเราใช้กล้อง Heart & Arrow Loupe นี้ ส่องดูจากด้านบน (face up) ของเพชรเราจะสามารถสังเกตเห็นลูกศรที่สมบูรณ์ จำนวน 8 ดอก ลูกศรทั้ง 8 ดอก นี้จะมีขนาด, สัดส่วน, ความสมมาตร และรูปร่างที่เท่ากันทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อมองผ่านกล้องด้านล่าง (Bottom up) ของเพชรก็จะสามารถมองเห็นหัวใจที่สมบูรณ์ 8 ดวงที่มีขนาด, สัดส่วน, ความสมมาตร และรูปทรงที่เท่ากันทั้งหมดเช่นกัน เพชร Heart & Arrow ที่แท้จริงจะต้องมองเห็นหัวใจ (Heart) และลูกศร (Arrow) อย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วนและชัดเจน


ha.jpg

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา รูปทรงหัวใจทั้ง 8 ในเพชร Heart & Arrow (Grading the Hearts)

  • หัวใจทั้ง 8 ดวง จะต้องมีขนาด, รูปทรงที่เท่ากัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน


ha3.png

  • รูปทรงหัวใจทั้ง 8 ดวง จะต้องมีความสมบูรณ์ไม่ขาดหายไป

หลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปทรงลูกศรทั้ง 8 ดอกในเพชร Heart & Arrow (Grading the Arrow)

  • ลูกศรทั้ง 8 ดอกจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในส่วนด้ามศร และหัวศร

  • หัวลูกศรและด้ามศรจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

  • หัวลูกศรทั้ง 8 จะต้องสัมผัสกับ Girdle


ha4.png

 

นอกจากนี้เรายังสร้างความมั่นใจในการเป็นเจ้าของเพชร Heart & Arrow ได้ด้วยการเลือกซื้อเพชร Heart & Arrow ที่มีการรับรองคุณภาพ (Certificate) จากสถาบันอัญมณีที่มีมาตรฐานการตรวจสอบ ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับที่เป็นสากล เช่น สถาบัน GIA (Gemological Institute of America), สถาบัน HRD (Diamond High Council) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เรามั่นใจในคุณสมบัติของเพชรทั้ง 4 ประการ (4 C’s) โดยเฉพาะคุณภาพของการเจียรไน (Cutting) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเพชร Heart & Arrow มักจะได้ข้อสรุปในส่วนของ Cut grade, Symmetry และ Polish (GIA certificate) อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ทั้ง 3 ส่วน

7460 views